|
Ακούγοντας μουσική στο διαδίκτυο συνάντησα το παρακάτω κομμάτι των Stroke 69 με τίτλο Beatiful Smile